האם יש לי תסמיני אינסומניה

אנשים הסובלים מאינסומניה מתארים לפחות חלק מסימנים אלו:

+ האם אני לא מרוצה מכמות השינה שלי או מאיכות השינה שלי?

+ האם קשה לי להרדם?
+ האם אני מתעורר מספר פעמים בלילה או שקשה לי להרדם
לאחר שמתעורר במהלך הלילה?
+ האם אני מתעורר מוקדם מידי בבוקר ואיני מצליח להרדם לאחר מכן?
+ האם אחד מסימנים אלו או מספר מהם יוצרים אצלי מצוקה או פוגעים בתפקוד
חברתי, רגשי, תעסוקתי, אקדמי, התנהגותי או בכל תפקוד אחר?
+ האם אני עצבני במהלך היום, עייף או שיש לי קושי להתרכז?
+ האם אחד או חלק מהסימנים הקודמים נמשכים מעל חודש?