אינסומניה ומקום
העבודה

אינסומניה ומקום העבודה

פגיעה בשינה קשורה לירידה בפעילות קוגניטיבית, בין היתר, קשב, זמן תגובה, זכרון, קבלת החלטות, תפקוד ויזאו מוטורי, תפקוד ורבלי, תגובות אימפולסיביות ומוטיבציה. פגיעות אלו יכולים להוביל לפגיעה בתפקוד ובאיכות מגוון סוגי עבודה.

הפגיעה הכלכלית יכולה להיות ישירה (עלות טיפול רפואי (וכן עקיפה (העדרות מהעבודה, ירידה בפיריון בעבודה, עליה בטעויות ותאונות, ירידה ביצירתיות וחדשנות).
אחד המחקרים הראו כי העדרות מהעבודה בגלל קשיי שינה הובילה לפגיעה של 54 מיליון דולר בשנה. עובדים עם תלונות על נדודי שינה מחסירים יותר ימי עבודה, מקבלים דירוגים נמוכים יותר ויש להם יותר קשיים בריאותיים.

בארה"ב רק כ 65% מהאנשים ישנים לפי ההמלצות 7 או מעל שעות בלילה באופן קבוע. ההערכה היא כי קשיי שינה כרונים עולים באופן שנתי מאות ביליוני דולרים בגלל ההשפעה על התפקוד בעבודה (ירידה בפריון והעדרות של מעל מיליון ימי עבודה).

מחקרים מראים כי מאמצים ותוכניות יעודיות פשוטות מצד המעסיקים לשיפור השינה של העובדים מובילה בשיפור איכות השינה וירידה בתלונות על ישנוניות. השיפור בשינה והפחתה בהפרעות השינה יכולה לשפר את איכות החיים, להפחית את הפגיעה הכלכלית בעבודה (למשל להפחית העדרויות מהעבודה, להוריד טעויות בעבודה ולהעלות את הפיריון בעבודה.

ישנן מספר המלצות שמעסיקים יכולים ליישם כדי לקדם ולשפר את איכות השינה של עובדיהם:

לספק תוכנית חינוכית על שינה לכלל העובדים.
לעודד תנומות קצרות של העובדים בזמן ההפסקות.
יצירת אפשרות שעובדים יראו איש מקצוע המומחה לקשיי שינה.
שינוי תנאים סביבתיים, כגון תאורה, כדי לשפר את איכות החיים וערנות.
לשים הגבלה על מספר שעות בהן ניתן לעבוד בטווח של 24 שעות וכמו כן בטווח של שבעה ימים.
ליישם מינימום של 10-11 שעות רצופות מסיום העבודה עד לחזרה לעבודה בפרק של 24 שעות. כדי לאפשר לאפשר לפחות 7 שעות שינה.